คลังเก็บป้ายกำกับ: เทคโนโลยีชีวภาพ

PCR

Polymerase Chain Reaction (PCR)

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ , ,

พันธุวิศวกรรม

การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต อา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ , ,

เทคโนโลยีชีวภาพ

การประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือสารที่ได้จ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ

การออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ

ปฏิกรณ์ชีวภาพ (bioreactor) หรือถังหมัก ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ , , ,

การหมักแบบครั้ง

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ , , , ,

การหมักแบบต่อเนื่อง

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ , , , ,