คลังเก็บป้ายกำกับ: ิbioreactor

การออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ

ปฏิกรณ์ชีวภาพ (bioreactor) หรือถังหมัก ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Biotech | ติดป้ายกำกับ , , ,