องุ่น-โกวิท ประทัดสุนทรสาร

นางองุ่น ประทัดสุนทรสาร (2456-2520)
นายโกวิท ประทัดสุนทรสาร (2447-2539)

นางองุ่น ประทัดสุนทรสาร

เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2456

เสียชีวิตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2520 เวลา 17.15 ด้วยโรคเบาหวาน

ประวัติ

นางองุ่น ประทัดสุนทรสาร เป็นบุตรขุนบำรุงบุรี (อยู่ หนูครองสิน) และนางบำรุงบุรี (จั่น หนูครองสิน) เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2456 ณ บ้านตรอกโรงน้ำแข็งเก่า ถนนสาธร แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีพี่น้องรวม 4 คน คือ

  1. นางสวงค์ โสรัจจะ
  2. นายสวัสดิ์ หนูครองสิน
  3. นางองุ่น ประทัดสุนทรสาร
  4. นายธีระ หนูครองสิน

นางองุ่นเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม (ปัจจุบันคือโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย) และได้สมัครเข้ารับราชการเป็นนักเรียนสอน ณ โรงเรียนนี้ ตอนเย็นได้ไปเรียนวิชาครูที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยทุกวัน จนสอบได้วุฒิวิชาครูประโยคประถม (ป.ป.)

นายโกวิท ประทัดสุนทรสาร เป็นบุตร นายสิน นางเผือก แซ่ฉิ่น เป็นชาวฮกเกี้ยน จากเมืองเอ้หมิง

มีพี่น้อง 3 คน คือ พระประทัดสุนทรสาร, นางแพ, โกวิท

นางองุ่นได้สมรสกับนายโกวิท ประทัดสุนทรสาร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 มีบุตร 4 คน

  1. วราภรณ์ ตันสถิตย์
  2. อมรรัตน์ เจริญชัย
  3. สุพัตรา ประทัดสุนทรสาร
  4. รัตนาภรณ์ ประทัดสุนทรสาร