บุญปัน – ปัญญา เจริญชัย

นางบุญปัน – นายปัญญา เจริญชัย

ทั้งสองท่านเป็นชาว อ. เทิง จ. เชียงราย

โฆษณา