แฟ้มผลงานปี 2555

ผลงานด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาภาระงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของ ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย ในระหว่างปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

ด้านการเรียนการสอน

 • วิชาจุลชีววิทยาอาหาร ภาค 2/2554 (นศ. 2 กลุ่ม) ตารางสอน
 • วิชาหัวข้อเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาค 2/2554
 • วิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ภาค 1/2555 ตารางสอน ภาค 1/55
 • วิชาเทคโนโลยีอาหารหมักดอง ภาค 1/2555
 • วิชาหัวข้อเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาค 1/2555
 • วิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น กลุ่มนักศึกษาจากอินโดนีเซีย 4 คน ภาค 1/2555
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 5 เรื่อง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เรื่อง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญาตรี 3 เรื่อง

ด้านการวิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัยทุนพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ สกอ. เรื่อง การพัฒนาต้นเชื้อเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าว แป้ง และน้ำตาล (สิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2555)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การระบุสายพันธุ์องุ่นที่ใช้ทำไวน์และการตรวจสอบพันธุ์องุ่นในไวน์ด้วยเทคนิคทางพันธุกรรมโมเลกุล (ทุนสนับสนุนจากบริษัทเอกชน)

ด้านบริการวิชาการ

สัมมนา ดูงาน

 • ยังไม่มี
Advertisements

เกี่ยวกับ drcharoen

Professor
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Work คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s