โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

วันนี้ (18 ธ.ค. 54) ผมได้ไปร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ งานนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ. นครราชสีมา โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับโครงการนี้ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียนที่คัดเลือกมาโรงเรียนละ 1 เรื่อง โดยเจ้าภาพได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาร่วมให้คำแนะนำต่อโครงงานที่นำเสนอ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการโครงงานของนักเรียนทั้ง 5 วิทยาลัย

ผมจึงขอเล่าความเป็นมาของโครงการนี้อย่างคร่าวๆ และนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นี้ด้วย

จุดเริ่ม

คงจะเริ่มจากภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้สึกว่า ช่างฝีมือที่จบจากอาชีวศึกษากันมานั้น แม้มีทักษะในการทำงาน แต่ยังขาดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ขาดความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการอาชีวศึกษาในเมืองไทย ทำให้เด็กที่จบอาชีวะ มักได้งานในระดับเงินเดือนน้อยกว่าพวกที่จบปริญญา ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศ ที่คนจบอาชีวศึกษา จะได้งานที่มีเงินเดือนสูง เพราะเป็นช่างฝีมือ ที่มีค่าแรงมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ปกครองไม่ค่อยอยากให้ลูกหลานเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา

ในปี 2551 จึงได้มีความคิดจะตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง โดยมีวิทยาลัยการอาชีพพานทอง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)) เป็นสถานศึกษานำร่องแห่งแรก ในหลักสูตรสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และต่อมา สอศ. ได้จัดทำ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายผลโครงการไปยังสถานศึกษาอื่นในสังกัด สอศ. อีก 4 แห่ง ได้แก่

  1. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ. นครราชสีมา – เปิดสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม
  2. วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ. พังงา – เปิดสอนสาขาท่องเที่ยวและโรงแรม
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ. ลำพูน – เปิดสอนสาขาเกษตรกรรม (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร)
  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี – เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

โดยหลักสูตรของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนำสาระและทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นโครงงาน (projects) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ project-based teaching and learning โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะมีการประสานกับสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อขอการสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนบุคลากรผู้สอน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน โดยกำหนดให้มีมหาวิทยาลัยที่จะเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละพื้นที่สำหรับวิทยาลัยต่างๆ

สำหรับผม ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และได้จัดอาจารย์ของ มทร. ธัญบุรี ไปสอนที่สิงห์บุรีด้วย แต่เมื่อผมหมดวาระการเป็นคณบดี และไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานโครงการในระดับมหาวิทยาลัยอีกแล้ว จึงได้ห่างเหินจากเรื่องนี้ไป แต่ก็ยังรับทราบว่ามีน้องๆ ที่มหาวิทยาลัยไปช่วยสอนอยู่

มาวันนี้ได้ไปเห็นนักเรียนจากวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง มานำเสนอนิทรรศการโครงงาน และนำเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เข้าใจมากขึ้น ว่าการเรียนแบบ project-based learning เป็นอย่างไร ก็คือได้เห็นโครงงานที่นักเรียนได้ทำขึ้น ด้วยหลักคิดง่ายๆ มีการทดลองนิดหน่อย เก็บผลมาวิเคราะห์แบบไม่ยากนัก แล้วก็รายงานผล ไอ้เราเคยแต่คุม นศ. ป. ตรี ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ ไม่นึกว่าทำวิจัยง่ายๆ ก็ทำได้ แต่นักเรียนก็ยังได้เรียนรู้หลักการ โดยระดับวิชาการไม่ยากเกินความเข้าใจของนักเรียนระดับเทียบเท่าชั้น ม. 1 เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ จากการทำโครงงานนั่นเอง

ข้อที่ยังต้องรอดูกันต่อไปก็คือนักเรียนที่เรียนแบบนี้ จะได้ความรู้เท่ากับที่เรียนแบบเป็นวิชาๆ หรือไม่ การเอาวิชาชีพที่ปกติสอนในระดับปริญญาตรี มาสอนในระดับ ปวช. โดยปรับให้ง่ายขึ้น จะเป็นข้อดีหรือข้อเสีย รูปแบบการสอนแบบนี้จะเผยแพร่ไปยังวิทยาลัยอื่นๆ หรือไม่ (เพราะโครงการนี้เป็นการนำร่องที่ใช้เงินมหาศาลอัดฉีดเข้าไป) และจะยังดำเนินการไปได้อีกกี่รุ่น (ขณะนี้นักเรียนรุ่นแรกอยู่ ปวช. 2) หรือจะขยายสู่ระดับ ปวส. ด้วยหรือไม่ คำถามเหล่านี้จะได้คำตอบก็ต้องรอดูกันต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ drcharoen

Professor
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Work และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s