โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

วันนี้ (18 ธ.ค. 54) ผมได้ไปร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ งานนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ. นครราชสีมา โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับโครงการนี้ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียนที่คัดเลือกมาโรงเรียนละ 1 เรื่อง โดยเจ้าภาพได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาร่วมให้คำแนะนำต่อโครงงานที่นำเสนอ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการโครงงานของนักเรียนทั้ง 5 วิทยาลัย

ผมจึงขอเล่าความเป็นมาของโครงการนี้อย่างคร่าวๆ และนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นี้ด้วย

จุดเริ่ม

คงจะเริ่มจากภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้สึกว่า ช่างฝีมือที่จบจากอาชีวศึกษากันมานั้น แม้มีทักษะในการทำงาน แต่ยังขาดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ขาดความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการอาชีวศึกษาในเมืองไทย ทำให้เด็กที่จบอาชีวะ มักได้งานในระดับเงินเดือนน้อยกว่าพวกที่จบปริญญา ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศ ที่คนจบอาชีวศึกษา จะได้งานที่มีเงินเดือนสูง เพราะเป็นช่างฝีมือ ที่มีค่าแรงมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ปกครองไม่ค่อยอยากให้ลูกหลานเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา

ในปี 2551 จึงได้มีความคิดจะตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง โดยมีวิทยาลัยการอาชีพพานทอง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)) เป็นสถานศึกษานำร่องแห่งแรก ในหลักสูตรสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และต่อมา สอศ. ได้จัดทำ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายผลโครงการไปยังสถานศึกษาอื่นในสังกัด สอศ. อีก 4 แห่ง ได้แก่

  1. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ. นครราชสีมา – เปิดสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม
  2. วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ. พังงา – เปิดสอนสาขาท่องเที่ยวและโรงแรม
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ. ลำพูน – เปิดสอนสาขาเกษตรกรรม (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร)
  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี – เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

อ่านต่อหน้า 2

Advertisements

เกี่ยวกับ drcharoen

Professor
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Work และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s