ศาลไม่รับคำขอคุ้มครองชั่วคราว

ย่อความจากคำสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 7 ก.ค. 2554 อ่านแล้วเข้าใจหลักการพิจารณาของศาล

ผู้ฟ้องคดี (นายเจริญ เจริญชัย) ฟ้องว่า ได้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แต่ผลปรากฎว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ) ไม่เสนอรายชื่อผู้ใดเป็นผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเพียงรายเดียว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่แต่งตั้ง ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี ศาลมีคำสั่งเมื่อ 29 มี.ค. 54 ไม่รับคำขอฯ ของผู้ฟ้องคดี

ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก มทร. ธัญบุรี ได้เริ่มกระบวนการสรรหาฯ ขึ้นใหม่ โดยมีประกาศของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำ จึงขอให้ศาลกำหนดมาตรการชั่วคราว โดยให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาคณบดีที่มีขึ้นใหม่

ศาลได้ตรวจพิจารณาคำฟ้อง คำขอให้ศาลกำหนดมาตรการฯ และข้อเท็จจริงในสำนวนคดี รวมทั้งได้ตรวจพิจารณาบทกฎหมายและกฎที่สำคัญประกอบด้วยแล้ว

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เงื่อนไขแห่งการที่ศาลปกครองจะมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการคือ

  1. คำฟ้องต้องมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจจะกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดผิดสัญญา หรือการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไป
  2. จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ

คำขอให้ศาลมีกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี มีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกับคำฟ้องและคำขอหลักของคดี ซึ่งศาลจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาและมีคำพิพากษาในที่สุดอยู่แล้ว จึงเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าศาลจะไม่มีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก็ตาม หากต่อมาภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าการกระทำดังกล่าวเกี่ยวเนื่องและเป็นผลจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ก็สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้ด้วยการดำเนินกระบวนการนั้นๆ เสียใหม่ให้ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขแต่อย่างใด

จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี

Advertisements

เกี่ยวกับ drcharoen

Professor
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Work คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s