ขอขอบคุณ

สำหรับ 178 เสียง
ที่ลงคะแนนเลือก

ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย

charoen

ได้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สายผู้สอน)

ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 4 (จากผู้สมัคร 15 คน)

และขอขอบคุณพันธมิตรอีกมากมายที่คอยให้กำลังใจ

เป้าหมายต่อไป : ประธานสภาคณาจารย์ฯ

ได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองดู

(I was elected as representative in the Council of Professors and Staff. Thank you for all supporters.)

เข้าสู่หน้าอ่านบทความ

Advertisements